P R I V A C Y  &  D I S C L A I M E R                                                Sorry, Dutch only                

Algemeen, privacy-verklaring
Wij omschrijven onze activiteiten, door en voor familieden, als "verwerkingen door een natuurlijke persoon bij de uitoefening van een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit” en hoeven om die reden niet te voldoen aan de AVG (pag. 29 Handleiding AVG). De informatie van deze website is alleen toegankelijk voor familieleden. De openbare persoonsgegevens op deze website betreffen personen die al 50 of meer jaren zijn overleden.

Niet familieleden
Wij
verwerken daarnaast persoonsgegevens (naam en e-mailadres) van degenen die ons een e-mail sturen of in het gastenboek schrijven. Gegevens van e-mails worden uitsluitend gebruikt voor het reageren op die e-mail. Gegevens in het gastenboek worden verwijderd.

Overige

Informatie aan derden wordt niet verstrekt. Deze site gebruikt geen cookies of dergelijke. Persoonsgegevens van bezoekers worden op geen enkele wijze geteld, geregistreerd of gevolgd. U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link


En verder...
is de inhoud van deze website uitsluitend informatief. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen op basis van de informatie op deze website zijn voor eigen rekening en risico. 
Het gebruik van de op deze website aangeboden hyperlinks naar websites van derden is volledig voor eigen risico. De samenstellers geven geen enkele garantie dat deze website altijd foutloos en/of ononderbroken zal functioneren.