D e   s t a m b o o m   v a n   d e   f a m i l i e   v a n   B a a r d e w i j k
 

Deze pagina's richten zich op het nageslacht van Adrianus van Baardewijk en Johanna Wareman. Als we spreken over de stamboom van de familie dan bedoelen we dit nageslacht en het voorgeslacht in directe lijn, teruggaand tot de oudst bekende voorvader Joannis van Baerdwijc, geboren in 1575.
We noemen dit gemakshalve de hoofdstam. Eigenlijk moeten we spreken over onze hoofdstam omdat dit begrip ook gebruikt kan worden door nakomelingen van andere leden uit deze stam.

In dit openbare gedeelte van de Thuispagina tonen we onze hoofdstam: de directe lijn van de oudst bekende voorvader Joannis (geb. 1575) tot aan onze stamvader: Andrianus van Baardewijk (1869).

Ook tonen we hier de stamboom in rechte lijn van onze roemruchte voorouder Kaat Mossel, oftewel Catharina Mulder tot aan Johanna Wareman (1870), echtgenote van Adrianus van Baardewijk. We hebben een portret van Kaat opgenomen en enkele historische gegevens.
U vindt op deze website ook een doctoraalscriptie over Kaat.

Bij de namen staan verwijzingen naar portretten en afbeeldingen van documenten en/of informatie die we aardig vonden om op te nemen.