Gegevens Andreas van Baerdewijck en familie
Data Andreas van Baerdewijck and family

sorry Dutch only

Er zijn geen foto's
There are no pictures

Informatie over Andreas van Baerdewijck (nr.464, fam.code:B1.1.2.1)
Diverse resultaten van onderzoeken gedaan in opdracht van F.v.Baardewjjk (nr.666, fam.code: (V
<A1).2.7)
en door J.v.Baardewijk. (nr.33, fam.code:A1.2.2)
_

Onderzoek te den Bosch op 31 augustus 1964
Gezien: Not.A. nos.8415/52 jaren 1738/72 Waalwijk R.A. nos. 95/100 jaren 1702/30 en 106/8 jaren
1745/60 Waalwijk. R.A.106 fol.159. 22/8-1747. Adriana van Baardwijk wed. Jan Jansen de Swart.
Testament. Voogd is haar broer Andries van Baardwijk en haar zwager v.d.Griendt. In no.107 fol.218.
13/11-1753 opnieuw testament van bovenstaande. Volgens gegevens v.d.Hammen huwden 2/8-1728
Johannes
de Zwart en Adriana van Baerdewijck te Waalwijk, getuigen Nicolaus Cauwenbergh en Wilhelma van
Loon.
_

Onderzoek te 's Hertogenbosch op 29 juli 1965
Gezien: Not.A.Waalwijk No.8413 jaren 1730/35; 8414. jaren 1728/1736;8392/8410, jaren 1662-1685;
8467, jaren 1795-1800; 8514/24, jaren 1792-1810; R.A.Waalwijk No.92,93,94. R.A.Besoyen
No.29.30,47,48,49,50,63,64. Not.A.Waalwijk no.8407. 1/10-1682.
Adriaan Crillarts geeft een overzicht van lieden die niet meer tappen, daaronder Matthys van Toor,
verklarende geen wijn, bier of brandewijn te tappen.
_

Onderzoek in den Bosch op 5/8-1965
Gezien: R.A.Waalwijk 91.118, 122-125, 144, 172, 174, 189
Gezien: R.A.Baardwijk 37, 38, 39.
R.A.Waalwijk 172. Mathijs van Thoor, schepen van Waalwijk 23/7-1681.
_

Pastoorstrouwboeken van Waalwijk (berustende op de pastorie van den deken N.H.J. van Driel)
1678-1740 Onderzoek J.v.d.Hammen (gem.archivaris) 1932, in opdracht van F.v.Baardewijk. 19 Maius
1727. Andreas van Baerdewijck et Amalia van Thoor sacramentaliter juncti sunt coram me fratro
Lamberto Boeracker et testibus Henrico Janssen et Henrica van Grevenbroeck.
_

Overlijdensregisters van de pastoren van Waalwijk 1678-1808
Onderzoek J.v.d.Hammen (gem.archivaris) 1932, in opdracht van F.v.Baardewijk.
Overleden 29 juli 1768. Amelia van Thoor, vidua Andrae van Baerdewijck
_

Begrafenisregister van de koster van Waalwijk ca. 1690-1810 (met gapingen) Archief kerk aan de
haven
Onderzoek J.v.d.Hammen (gem.archivaris) 1932, in opdracht van F.v.Baardewijk. 14 October 1766.
Andries van Baardwijk op het kerkhof, graf, baar, beste kleed f1-18.
_

Begrafenisregister van de koster van Waalwijk ca. 1690-1810 (met gapingen) Archief kerk aan de
haven
Onderzoek J.v.d.Hammen (gem.archivaris) 1932, in opdracht van F.v.Baardewijk.
29 Juli 1768. Amelia van Toor, weduwe van Andries van Baardwijk. f1-18

No 19. Quohier of legger van de landerijen te Baardwijk, die in de verponding
gequoteerd zijn. 1763-1806 (Gemeente archief Baardwijk)
Onderzoek J.v.d.Hammen (gem.archivaris) 1932, in opdracht van F.v.Baardewijk.
Fol.6 verso (onder Waalwijk)
1795 Jacobus van Baardwijk
1787 weduwe, zoonen en
1770 nu Dirk van Baardwijk, in huwelijk hebbende nu Pieternella van Lier,
bij onderlinge beschikking, dogter van Jacobus van Lier.
_

Pastoorstrouwboeken van Waalwijk 1741-1808
Onderzoek J.v.d.Hammen (gem.archivaris) 1932, in opdracht van F.v.Baardewijk. 26 Januari 1761.
Theodorus van Baerdewijck et Petronilla van Lier sacramentaliter juncti sunt coram me Alipio van
Bedaff deservitore, et testibus Maria Verwiel et Adriana de Cleijn.
_

Overlijdensregisters van de pastoren van Waalwijk 1678-1808
Onderzoek J.v.d.Hammen (gem.archivaris) 1932, in opdracht van F.v.Baardewijk.
Overleden 15 maart 1787. Dirck van Baerdewijck
_

Begrafenisregister van de koster van Waalwijk ca. 1690-1810 (met gapingen)
Archief kerk aan de haven
Onderzoek J.v.d.Hammen (gem.archivaris) 1932, in opdracht van F.v.Baardewijk.
14 Maart 1787. Op het kerkhof Dirrek van Baardwijk. f2-8.
Onderzoek in den Bosch op 5/8-1965
Gezien: R.A.Waalwijk 91.118, 122-125, 144, 172, 174, 189
Gezien: R.A.Baardwijk 37, 38, 39.
R.A.Baardwijk 39. 3/2-1764.
Dirk van Baardwijk, Pieternella van Lier beide wonende in Waalwijk, zij enigszins ziek. Wederzijdse
begunstiging. Voogden Jan van Baardwijk en Jacob van Lier, beide wonende in Waalwijk.
_

Register Huwelijken te Baardwijk 1811-1830
Onderzoek J.v.d.Hammen (gem.archivaris) 1932, in opdracht van F.v.Baardewijk. Getrouwd te
Baardwijk
13 mei 1830. Antonius van Baardwijk, schoenmaker, 29 jr. geb. te Baardwijk 2 mei 1801, zoon van
Peeter van Baardwijk (overleden) en van Catharina Ottevangers, met Adriana Maria Baijens, geb
Baardwijk 5 nov. 1806, dochter van Augustinus Baijens en Digna van Speijk.
_

Register van landopmetingen 1792 Waalwijk
Onderzoek J.v.d.Hammen (gem.archivaris) 1932, in opdracht van F.v.Baardewijk.
Petronella van Lier, weduwe van Dirk van Baardwijk. Jacobus van Baardwijk.
_

Rapport van familie onderzoek door J.v.Baardewijk Jhszn.
Adres van onderzoek: Gemeentearchief Waalwijk dd. 29/31-07-1992.
Overgenomen van kaartsysteem:
Kinderen van Andreas van Baardewijk en Amalia van Thoor:
1.Johannes, geb.Waalwijk ca. 1730, geh.Waalwijk 29-10-1759,
overl.Waalwijk 11-03-
2.Pieternella, geb.Waalwijk ca.1740 of 1750, geh. Waalwijk ca. 1780,
overl. Waalwijk 11-07-1781.
3.Maria, overl. Waalwijk 01-10-1746.
4.Petrus, ongehuwd, overl. Waalwijk 10-07-1747
De zoon Dirk maakte 3/2-1764 met zijn echtgenote, beide toen wonende te Waalwijk, voor
schepenen
van Baardwijk zijn testament in algemene bewoordingen en met wederzijdse begunstiging. Tot
voogden
werden benoemd Jan van Baardwijk en Jacobus van Lier, beide te Waalwijk.
_

Rapport van familie onderzoek door J.v.Baardewijk Jhszn.
Adres van onderzoek: Gemeentearchief Waalwijk dd. 29/31-07-1992.
Overgenomen van kaartsysteem:
Kinderen van Andreas van Baardewijk en Amalia van Thoor:
1.Johannes, geb.Waalwijk ca. 1730, geh.Waalwijk 29-10-1759,
overl.Waalwijk 11-03-
2.Pieternella, geb.Waalwijk ca.1740 of 1750, geh. Waalwijk ca. 1780,
overl. Waalwijk 11-07-1781.
3.Maria, overl. Waalwijk 01-10-1746.
4.Petrus, ongehuwd, overl. Waalwijk 10-07-1747
Andreas van Baerdewijck, gehuwd in de R.K. kerk te Waalwijk 19 Mei 1727 met
Amalia van Thoor.
Uit dit huwelijk werden geboren: Johan en Dirk. Er werden uit dit huwelijk misschien meer kinderen
geboren doch dit kon nog niet met zekerheid worden vastgesteld.
_

Rapport van familie onderzoek door J.v.Baardewijk Jhszn.
dd. 05-07-1989, Gemeente archief te Waalwijk.
Overgenomen uit het kaartsysteem: Kinderen van Joannes van Baardewijk en
Maria Peters:
1. Andreas, geb te Waalwijk ca. 1692, tr. Waalwijk 19 mei 1727, overl.
Waalwijk 14 oct. 1766.
2. Adriana, geb. te Waalwijk ca. 1698, tr. Waalwijk 2 mei 1728, overl.
Waalwijk 10 maart 1767.
_

Rapport van familie onderzoek door J.v.Baardewijk Jhszn.
dd. 02-07-1997, Gemeente archief te Waalwijk.
ORA Waalwijk, nr. 975, 18-11-1738:
Andries van Baardwijk legt, met 10 andere inwoners van Waalwijk, voor schepenen een verklaring af
betreffende op 5 november 1737 ontvangen goederen uit de schuit van Jan Waagemakers. Andries
ontving een mat vlas. Deze verklaring werd mede door hem ondertekend met de naam Andries van
Baardewijk.
_

Rapport van familie onderzoek door J.v.Baardewijk Jhszn.
dd. 02-07-1997, Gemeente archief te Waalwijk.
ORA Waalwijk, nr. 975, 18-11-1738:
Andries van Baardwijk legt, met 9 andere inwoners en kooplieden van Waalwijk, voor schepenen een
verklaring af dat zij bij de commies van de tol te Waalwijk de sinds enige jaren voor lossing
verplichte vergunning hebben aangevraagd wanneer zij goederen per schip uit Holland kregen
aangevoerd. Deze verklaring werd mede door hem ondertekend met de naam Andries van
Baardewijk.
_

Rapport Jan van Baardewijk te Amersfoort:
Persoon info:
Op 18-11-1838 legt hij met tien andere inwoners van Waalwijk voor schepenen van Waalwijk een
verklaring af betreffende op 5 november 1737 ontvangen goederen uit de schuit van Jan
Waagemakers.

Hij ontving een "mat vlas" en tekent met: andries van baardewijk (bron: ORA Waalwijk nr. 975). Ook
op 18-11-1838 legt hij met negen andere inwoners en kooplieden van Waalwijk voor schepenen een
verklaring af dat zij bij de commies van de tol te Waalwijk de, sinds enige jaren verplichte,
vergunning hebben aangevraagd wanneer zij goederen per schip uit Holland aangevoerd kregen. Zijn
handtekening is weer: andries van baardewijk (bron ORA Waalwijk nr. 975).

Op 14-03-1741 is hij getuige in een zaak betreffende Louise de La Vigne "huysvrouw van de heer
Hendrik Hoekwater wonende alhier" ook deze akte tekent hij met: andries van Baardewijk (bron: NA
Waalwijk nr 27). Per 22-08-1747 wordt hij benoemd tot administrerend voogd over de kinderen van
zijn zuster Adriana, weduwe van Jan Jansen de Swart (bron: ORA Waalwijk nr. 977).

Begrafenis brontekst: Andries van Baardwijk op het kerkhof, graf, baar,
beste kleed f1-18

Bij huwelijk:
Kerkelijk getuigen: Henrico Janssen en Henrica van Grevenbroeck.
Kerkelijk bron: T Waalwijk (RK)
Kerkelijk info: Voor frater Lambertus Boeracker (afdruk van akte
kerkelijk huwelijk in dossier).